Onderscheidende aanpak

Wat is de specifieke werkwijze? Welke visie en overtuiging zit hier achter? Past dit bij ons?
In onderstaande vier ‘whitepapers’ bied ik meer inzicht in mijn onderscheidende aanpak.

Vertrouwen: Je krijgt wat je geeft!

De leiding definieert geen oplossing,
maar probleemstelling, doelen en kaders 


Download whitepaper

 

Van visie naar actie!

Via 6 B’s: Bewust, Begrijpen, Betrekken, 
Belonen, Beschikbaar en Bekwaam

Download whitepaper

Hoe ziet het er uit als het goed is?

Van “Burning Platform” naar 
“Appealing Perspective”

Download whitepaper

 

Verander de context; niet mensen

De verborgen regels 
van het spel

Download whitepaper